Agota Konkursas

Registracija
Taisyklės

Akcijos „AGOTOS DOVANOS“ akcijos terminai ir sąlygos:

1. Bendrosios sąlygos
1.1. Akcijos „AGOTOS DOVANOS“ organizatorius yra UAB „INDIANA.LT“, įmonės kodas 302641591, buveinės adresas: K. Vanagėlio g. 3, LT-02102, Vilnius (toliau tekste – Organizatorius), veikianti UAB „Vilniaus duona“, įm. k. 125374462, adresas: Perkūnkiemio g. 7, LT– 12131, Vilnius (toliau – Užsakovas), užsakymu.
1.2. Akcija prasideda 2017 02 06 ir baigiasi 2017 03 19.
1.3. Akcijos dalyviais gali būti visi pilnamečiai asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bent vieną (1) produktą iš UAB „Vilniaus duona” AGOTOS duonos produktų linijos Akcijos laikotarpiu ir nemokamai užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje www.vilniausduona.lt/AGOTA.
1.5. Akcijoje dalyvaujantys AGOTOS duonos gaminiai:
"Agotos" (juoda duona) 0,800g (4770163199168)
"Agotos" (juoda duona) 0,375g (4770163199175)
"Agotos" (juoda duona su saulėgrąžomis) 0,375g (4770163200123)
"Agotos" (šviesi duona) 0,800g (4770163200109)
"Agotos" (šviesi duona) 0,375g (4770163200215)
"Agotos" (šviesi duona su saulėgrąžomis) 0,700g (4770163202226)
"Agotos" (šviesi plikyta duona su saulėgrąžomis) 0,340g (4770163835332)

2. Prizų fondas
2.1. Akcijos dalyviai kiekvieną Akcijos laikotarpio savaitę gali laimėti vieną iš 33 (trisdešimt trys) AGOTOS pjaustymo lentelių:
– 1 savaitė – 33 (trisdešimt trys) AGOTOS pjaustymo lentelės: 7 (septynios) didelės pjaustymo lentelės, 4 (keturios) vidutinių pjaustymo lentelių, 22 (dvidešimt dvi) mažesnių pjaustymo lentelių;
– 2 savaitė – 33 (dvidešimt aštuonios) AGOTOS pjaustymo lentelės: 7 (septynios) didelės pjaustymo lentelės, 4 (keturios) vidutinių pjaustymo lentelių, 22 (dvidešimt dvi) mažesnių pjaustymo lentelių;
– 3 savaitė – 33 (dvidešimt aštuonios) AGOTOS pjaustymo lentelės: 7 (septynios) didelės pjaustymo lentelės, 4 (keturios) vidutinių pjaustymo lentelių, 22 (dvidešimt dvi) mažesnių pjaustymo lentelių;
– 4 savaitė – 33 (dvidešimt aštuonios) AGOTOS pjaustymo lentelės: 7 (septynios) didelės pjaustymo lentelės, 4 (keturios) vidutinių pjaustymo lentelių, 22 (dvidešimt dvi) mažesnių pjaustymo lentelių;
– 5 savaitė – 33 (dvidešimt aštuonios) AGOTOS pjaustymo lentelės: 7 (septynios) didelės pjaustymo lentelės, 4 (keturios) vidutinių pjaustymo lentelių, 22 (dvidešimt dvi) mažesnių pjaustymo lentelių;
– 6 savaitė – 33 (dvidešimt aštuonios) AGOTOS pjaustymo lentelės: 7 (septynios) didelės pjaustymo lentelės, 4 (keturios) vidutinių pjaustymo lentelių, 22 (dvidešimt dvi) mažesnių pjaustymo lentelių;
2.2. Bendras Akcijos prizų fondas - 198 (šimtas devyniasdešimt aštuonios) AGOTOS pjaustymo lentelės.

3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos
3.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje parduotuvėje nuo 2017 02 06 iki 2017 03 19 (imtinai) privalo įsigyti bent vieną iš 1.5. p. nurodytų Akcijoje dalyvaujančių gaminių, išsaugoti pirkimo kvitą, kaip pirkimo įrodymą, ir nemokamai užsiregistruoti užpildant specialią Akcijos formą interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/AGOTA.
3.2. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodyti vienas ar daugiau Akcijoje dalyvaujančių AGOTOS duonos produktų, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada Akcijos metu (nuo 2017 02 06 iki 2017 03 19 (imtinai)). Būtina išsaugoti pirkimo kvitą iki 2017 04 02.
3.3. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei asmeniui nepavyksta užsiregistruoti dėl registracijos tvarkos nesilaikymo (įvestas klaidingas el. pašto adresas ar pan.). Užsiregistravus, dalyvio anketa aplikacijoje negali būti koreguojama. Jei dalyvis, registruodamasis ir dalyvaudamas Akcijoje nesilaikė Akcijos taisyklių, prizas jam negali būti dovanojamas.
3.4. Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka (burtų keliu), programinės įrangos pagalba. Vienas Akcijos dalyvis per savaitę gali laimėti tik vieną prizą vieną kartą.
3.5. Akcijos prizų laimėtojų paskelbimo tvarka:
– Savaitės prizų laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės pirmadienį, interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/AGOTA.
– Paskutinės Akcijos savaitės prizų laimėtojai bus paskelbti 2017 03 20.
3.6. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 5 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2017 04 03. Jeigu dėl Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2017 03 31, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus.
3.7. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nesklandumus Akcijos metu, kai su laimėtojais nepavyksta susisiekti.

4. Prizų atsiėmimas
4.1. Prizo laimėtojas informuojamas elektroninio pašto adresu, nurodytu registruojantis. Laimėjęs Akcijos dalyvis ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo elektroninio laiško, informuojančio apie laimėjimą, išsiuntimo dienos, elektroniniu paštu zaidimas@indiana.lt turi atsiųsti adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo pageidauja gauti prizą bei privalo pateikti Organizatoriui Produkto/-ų pirkimo kvito kopiją kuriuo nors iš žemiau nurodytų būdų:
- siųsdami kvito kopiją elektroninio pašto adresu zaidimas@indiana.lt;
- siųsdami originalą registruotu paštu Organizatoriui (UAB „INDIANA.LT“), adresu K. Vanagėlio g. 3, LT-02102, Vilnius, ant voko nurodant laiško temą - „AGOTOS DOVANOS“ Akcija.
4.3. Visi Akcijos prizai laimėtojams bus nemokamai išsiųsti registruotu paštu arba pristatyti per pašto kurjerį pagal registracijos metu nurodytus ir el. paštu suderintus kontaktinius duomenis. Laimėtojas prizą gali atsiimti ir suderintu laiku pats atvykęs į Organizatoriaus UAB „INDIANA.LT“ būstinę, adresu: K. Vanagėlio g. 3, Vilnius.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje:
5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu.
5.2. Akcijos dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu.
5.3. Akcijos dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu Žaidime.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka
6.1. Skundas dėl šios Akcijos turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Užsakovo adresu: Perkūnkiemio g. 7, LT - 12131, Vilnius iki 2016 12 08 (data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius kartu su Užsakovu peržiūri pretenziją ir per 30 dienų Užsakovas pateikia savo atsakymą.

7. Kitos sąlygos
7.1. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.
7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.
7.1. Akcijoje negali dalyvauti Užsakovo bei Akcijos Organizatoriaus darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūros darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti Akcijos Užsakovo ar Organizatoriaus rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.
7.4. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, asmuo leidžia Akcijos Organizatoriui naudoti jo pateiktus asmens duomenis Akcijos tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju Akcijos prizo laimėtojo vardas, pavardė bei miestas būtų paskelbti interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/ ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
7.5. Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis į Akcijos Organizatorių UAB „INDIANA.LT“ tel. +370 611 66357 arba el. paštu zaidimas@indiana.lt.
7.5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles.

Laimėtojai

Žaidimo laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės pirmadienį. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 5 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2017 04 03.

VI savaitės laimėtojai

Dideles pjaustymo lenteles “BE ŽEMĖS NEBŪTŲ DUONOS” laimėjo:
Žydrūnas Palilionis (Kvito nr. LR E00Y0739)
Rita Rekevičiūtė (Kvito nr. 29358)
Inga Bolond (Kvito nr. 325/68353)
Vilma Orlanaitė (Kvito nr. 28652)
MARYTĖ BERNATAVIČIENĖ (Kvito nr. 164/372)
Valentas Kazlauskas (Kvito nr. 30/74)
Laimutė Kraukšlienė (Kvito nr. 20/468690)

Vidutines pjaustymo lenteles “BE UGNIES NEKEPTŲ DUONA” laimėjo:
Balys Morkevičius (Kvito nr. 326/X631)
Simona Arnašiūtė (Kvito nr. 123/341)
Laima Murnikovienė (Kvito nr. 252/195)
Loreta Naujalienė (Kvito nr. 65230)

Mažesnes pjaustymo lenteles “BE VANDENS NEKILTŲ DUONA” laimėjo:
Vanda Masilionienė( Kvito nr. 349/502049)
Dale Mieziene (Kvito nr. 261/96)
Viktoras Kosa (Kvito nr. 290/479)
Arūnas Vaišnys (Kvito nr. 51/40)
Rima Račylienė (Kvito nr. 365/29039)
Jelena Kulšinskienė (Kvito nr. 597/355)
Regina Saulienė (Kvito nr. 02383)
Ramutė Katinaitė (Kvito nr. 856/105200 #0001)
Ernesta Šmukštaitė (Kvito nr. 53702)
Eugenija Žaltauskienė (Kvito nr. 349/432)
LAIMA KUČINSKAITĖ (Kvito nr. 00415)
ROKAS ŠIMKUS (Kvito nr. 344/547)
Gražvydas Gasiniauskas (Kvito nr. 65588)
Olga Kucenko (Kvito nr. 34524/11340126)
Asta Cikanavičė (Kvito nr. 35853)
Violeta Pavarotnikiene (Kvito nr. 458/148)
Genė Ramanauskienė (Kvito nr. 431/585)
Andžela Čypienė (Kvito nr. 93537)
Osvaldas Aleksa (Kvito nr. 93289)
Regina Levitt (Kvito nr. 48483)
Agnė Gertman (Kvito nr. 25003)
Daiva Šulcienė (Kvito nr. 92/43053 #0005)

V savaitės laimėtojai

Dideles pjaustymo lenteles “BE ŽEMĖS NEBŪTŲ DUONOS” laimėjo:
Mantas Mončys (Kvito nr. 08816)
Aidas Aleknavičius (Kvito nr. 42/488)
Aušra Vaitkuvienė (Kvito nr. 17418)
Miglė Gylienė (Kvito nr. 274/87052)
Vytautas Ašmontaitis (Kvito nr. 11/248901)
Vidutė Zubrienė (Kvito nr. 190530)
Vilma Šinkorenko (Kvito nr. 75067)

Vidutines pjaustymo lenteles “BE UGNIES NEKEPTŲ DUONA” laimėjo:
Irma Anglickienė (Kvito nr. 201/489)
Liudvika Lovkytė (Kvito nr. 14/54187)
Ričardas Čereška (Kvito nr. 417/453)
Vilma Grebelienė (Kvito nr. 209/1620)

Mažesnes pjaustymo lenteles “BE VANDENS NEKILTŲ DUONA” laimėjo:
Edita Kibirkštytė (Kvito nr. 18854)
Vilhelmina Boreikiene (Kvito nr. 30006#50985098)
Linas Micka (Kvito nr. 233/516)
Neringa Apolskiene (Kvito nr. 210147)
Vilija Štakonienė (Kvito nr. 409/6587)
Sandra Kovalčikaitė (Kvito nr. 22527)
Donatas Ksivickas (Kvito nr. 118/3416)
Tatjana Daveiko (Kvito nr. 73/89)
Birutė Pavlovienė (Kvito nr. 190/3060)
Laura Baltuškonytė (Kvito nr. 208/414)
Jolita Žaliauskienė (Kvito nr. 287/1916)
Viktoras Malkovas (Kvito nr. 327/23)
Ingrida Matakienė (Kvito nr. 00525557)
Daiva Balčytienė (Kvito nr. 68029)
Gitana Šešetienė (Kvito nr. 239397)
Džeraldas Jakštys (Kvito nr. 331/954804)
Rimantas Ožiūnas (Kvito nr. 00087370)
Laima Mačionienė (Kvito nr. 60/410)
Ilma Mikolainienė (Kvito nr. 244/961304)
Nerija Piliukaitienė (Kvito nr. 470/355595)
Juozas Subačius (Kvito nr. #00976981)
Kristina Jurėnaitė (Kvito nr. 200258)

IV savaitės laimėtojai

Dideles pjaustymo lenteles “BE ŽEMĖS NEBŪTŲ DUONOS” laimėjo:
Arvydas Vildžiūnas (Kvito nr. 331/558152)
Dovilė Dulinskaitė (Kvito nr. 15815)
Viktoras Gapsys (Kvito nr. 00078111)
Tadas Baltušis (Kvito nr. 375/557027#0003)
Bronė Valtienė (Kvito nr. 00307596)
Daiva Mieldažytė (Kvito nr. 18/1760)
Laura Gackienė (Kvito nr. 328/3120)

Vidutines pjaustymo lenteles “BE UGNIES NEKEPTŲ DUONA” laimėjo:
Inesa Barcenkova (Kvito nr. 435/487)
Valerijus ČIURLYS (Kvito nr. 347/437874)
Dangira Valaikaitė (Kvito nr. 53/414)
Kristina Idijatova (Kvito nr. 146/623)

Mažesnes pjaustymo lenteles “BE VANDENS NEKILTŲ DUONA” laimėjo:
Agnė Šatavičiūtė (Kvito nr. 1082-0020-6000-0713)
Gėlytė Kavolynienė (Kvito nr. 337/471)
Andžela Čečeninienė (Kvito nr. 285/33)
Deimantė Bokmotaitė (Kvito nr. 19920)
Domantas Balčaitis (Kvito nr. 166/853980)
Justina Šležaitė (Kvito nr. 137881)
Tomas Vaškys (Kvito nr. 95355)
Lolita Sapariene (Kvito nr. 30745)
Dalė Liškienė (Kvito nr. 63346)
Olga Tėlyčėnienė (Kvito nr. 24699)
Lina Vitkauskaitė (Kvito nr. 326/17)
Gintautas Urbanovičius (Kvito nr. 44244 #)
Aistė Motiejūnė (Kvito nr. 26218)
Paulius Treba (Kvito nr. 15996)
DOVILĖ KARAZIJAITĖ (Kvito nr. 101/42392)
Teresa Duškevič (Kvito nr. 257/1975)
Alina Tumlovskienė (Kvito nr. 5/45909)
Loreta Šarkauskaitė (Kvito nr. 243/639)
Vida Virkutiene (Kvito nr. LG00400443)
Aurelija Garunkštienė (Kvito nr. 38096)
Vladislav Dakinevic (Kvito nr. LG 00403620)
Arūnas Biriukas (Kvito nr. 345/29142)

III savaitės laimėtojai

Dideles pjaustymo lenteles “BE ŽEMĖS NEBŪTŲ DUONOS” laimėjo:
Lukas Navakas (Kvito nr. 27/181)
Laima Januškevičiūtė (Kvito nr. 484/49675 #0006)
Aldona Nikitinaitė-Volynec (Kvito nr. 58/355)
Giedrė Termenienė (Kvito nr. 159110)
Šavarš Aslanian (Kvito nr. 231/1625)
Evaldas Jocys (Kvito nr. 67/404)
Irena Kuzmickienė (Kvito nr. 00187577)

Vidutines pjaustymo lenteles “BE UGNIES NEKEPTŲ DUONA” laimėjo:
Justina Razmaitė (Kvito nr. 413/1162671)
Dalia Blinstrubienė (Kvito nr. 10/716586)
Tadas Ladavicius (Kvito nr. 00396436)
Danutė Leitienė (Kvito nr. 12/510#00086550)

Mažesnes pjaustymo lenteles “BE VANDENS NEKILTŲ DUONA” laimėjo:
Marytė Zuzevičienė (Kvito nr. #00097547)
Andrejus Anakurdovas (Kvito nr. 61/3409)
Akvilė Martinkutė (Kvito nr. 69/677)
Ernesta Mickeviciute (Kvito nr. LG 00402371)
Dalė Bokmotienė (Kvito nr. 16283)
Dovilė Karazijaitė (Kvito nr. 79/122)
Donatas Skruibys (Kvito nr. 73996)
Tomas Matiukas (Kvito nr. 108167)
VIRGINIJA VAITKUTĖ (Kvito nr. 120/333)
BIRUTĖ TUTLIENĖ (Kvito nr. 112/186425)
Neringa Kastickienė (Kvito nr.00405817)
Gentrūda Mitrauskienė (Kvito nr. 9/1261)
DIJANA STEFANOVIČIENĖ (Kvito nr. 55617)
Vinga Mandeijauskienė (Kvito nr. 325/23592)
Audronė Šlendarienė (Kvito nr. 79415)
Greta Petrauskaitė (Kvito nr. 17/672216)
Dangeras Danys (Kvito nr. 170989)
Laimė Gaidytė (Kvito nr. 161899)
Julija Kezienė (Kvito nr. 98/565)
Ramūnas Stagniūnas (Kvito nr. 390/455937)
Rasa Stasytytė (Kvito nr. 91768)
Elvyra Buvarskytė (Kvito nr. 220/39059)

II savaitės laimėtojai

Dideles pjaustymo lenteles “BE ŽEMĖS NEBŪTŲ DUONOS” laimėjo:
Kęstutis Simuntis (Kvito nr. 155456)
Jurgis Šatas (Kvito nr. 95/48438 #0001)
Agnė Vaitiekūnaitė (Kvito nr. 451/432)
Valytė Gaidžiūnienė (Kvito nr. 321/514)
Edita Šarmavičienė (Kvito nr. 389/3429)
Rima Šaltupienė (Kvito nr. 367/621)
Liudas Laniauskas (Kvito nr. 275/1753)

Vidutines pjaustymo lenteles “BE UGNIES NEKEPTŲ DUONA” laimėjo:
Aivaras Godliauskas (Kvito nr. #00036163)
Vidutė Zubrienė (Kvito nr. 192498)
Karolina Bartulytė (Kvito nr. 1851-002004401927)
Teresa Černiavskaja (Kvito nr. 239/493)

Mažesnes pjaustymo lenteles “BE VANDENS NEKILTŲ DUONA” laimėjo:
Vitalija Subačiūtė (Kvito nr. #00101965)
Rimvydas Dimša (Kvito nr. 18909)
Giedrius Bartulis (Kvito nr. 207/401 00282043)
Gabija Noreikaitė (Kvito nr. 67919)
Asta Janušaitytė (Kvito nr. 138/502)
Valentina Pazukienė (Kvito nr. #00227612)
Vitas Mazaliauskas (Kvito nr. #00648149)
RAMŪNAS ŠAŠYS (Kvito nr. 10714)
Eduardas Rapčinskis (Kvito nr. 241/102 #00024918)
Raimundas Paknys (Kvito nr. 106/121)
Svetlana Kozlova (Kvito nr. 186899)
Ieva Rudgalvienė (Kvito nr. 94/266 #00140615)
Aušra Plytninkaitė (Kvito nr. 460/506 #00292538)
Jurgita Vaitkienė (Kvito nr. 301/466)
Marjan Bizunovič (Kvito nr. 276/169)
DAIVA SALICKIENE (Kvito nr. LG00403888)
Aida Gavėnienė (Kvito nr. 223/28667)
Daiva Kanalpienienė (Kvito nr. 558/432)
Tatjana Milevič (Kvito nr. 77313/180)
Rimas Rodis (Kvito nr. 494/397)
Gintarė Katinė (Kvito nr. 278055)
Liole Kirdeikiene (Kvito nr. 81448)

I savaitės laimėtojai

Dideles pjaustymo lenteles “BE ŽEMĖS NEBŪTŲ DUONOS” laimėjo:
Vilma Stankevičienė (Kvito nr. 91/799318)
Ruslanas Grišutinas (Kvito nr. 116781)
Rita Alėjūnienė (Kvito nr. 74/316)
Ala Kostygova (Kvito nr. 59/49)
Renalda Badaukiene Kvito nr. 36/461)
Rimas Matusevičius (Kvito nr. 216/263)
Dovilė Bričkutė (Kvito nr. 172/371)

Vidutines pjaustymo lenteles “BE UGNIES NEKEPTŲ DUONA” laimėjo:
Darius Kairys (Kvito nr. 75/475754)
Ingrida Balzienė (Kvito nr. 149/392103 #0006)
Natalja Zaiceva (Kvito nr. 246/330)
Rasa Zauraitė (Kvito nr. 40/345)

Mažesnes pjaustymo lenteles “BE VANDENS NEKILTŲ DUONA” laimėjo:
Akvilė Armonaitė (Kvito nr. 113656)
Lolita Mikalauskienė (Kvito nr. 00035447)
Elena Žvingilaitė (Kvito nr. 87284)
Kristina Kalašnykovaitė (Kvito nr. #00202095)
Odeta Spūdienė (Kvito nr. 35592)
Asta Jankauskienė (Kvito nr. 55/552 #00096486)
Virginijus Tarulis (Kvito nr. 112/160246)
Vytautas Kontenis (Kvito nr. 405015)
Julija Lariceva (Kvito nr. 00031006)
Irma Arlauskienė (Kvito nr. 348/1746)
Lidija Šimkienė (Kvito nr. 57/9514)
Vaclovas Gunas (Kvito nr. 170/231337)
Gabriele Masalyte (Kvito nr. 45454875222)
Karolis Kuckailis (Kvito nr. 409/64123)
Laimutė Adomavičienė (Kvito nr. 230/91004#0006)
Jolanta Poplavska (Kvito nr. 134/309)
Rita Petkevičienė (Kvito nr. 00270533)
Inga Kalveliene (Kvito nr. 250/4167)
Valda Martinaitienė (Kvito nr. 114/11416)
Daiva Mitkuviene (Kvito nr. 268/791)
Birute Povilaitiene (Kvito nr. 359/2676)
Donata Inčirauskiene (Kvito nr. 166/3409)

Agota Konkursas

Agotos istorija

Laukai subrandina grūdus. Lietus juos pagirdo. O krosnyje sužibus liepsnai, gimsta duona. Nuo seno tikima, kad ją pašventinus vasario 5-ąją, Šv. Agotos dieną, duona sergės namus nuo gaisrų, žaibų, žemės drebėjimų ir potvynių. Kviečiame į namus parsinešti „Agotą“ ir prisijaukinti visas tris stichijas.

„Agotos“ dovanos – žemė, ugnis ir vanduo Jūsų delnuose.

Kartu su menotyrininku ir istoriku Vytautu Tumėnu sujungėme etnografinius baltų simbolius su šiuolaikišku estetikos pojūčiu. Taip gimė išskirtinė pjaustymo ir serviravimo lentelių kolekcija.

Rankų darbo pjaustymo ir serviravimo lentelės pagamintos iš amerikietiško riešuto, afrikietiškos miletijos ir amerikietiško ąžuolo masyvų, o kiekviena detalė sukurta būtent šiai kolekcijai: odinės rankenos su įspaustu „Agotos” logotipu, žalvarinėse plokštelėse išgraviruoti žemės, ugnies ir vandens simboliai.

BE UGNIES NEKEPTŲ DUONA

Juodą it anglis afrikietišką miletiją paženklinome gyvybingos liepsnos ir saulėtekio žaižaravimo įkvėptu simboliu.

Rankų darbo pjaustymo ir serviravimo lentelės pagamintos iš afrikietiškos miletijos masyvo, o kiekviena detalė sukurta būtent šiai kolekcijai: odinės rankenos su įspaustu „Agotos” logotipu, žalvarinėje plokštelėje išgraviruotas ugnies simbolis.

Lentelės išmatavimai: 25x35x2,5cm

Agota Konkursas

BE VANDENS NEKILTŲ DUONA

Šviesų it vandens purslai ąžuolą papuošėme nuolatinę tėkmę ir bangų mūšą atkartojančiu vandens simboliu.

Rankų darbo pjaustymo ir serviravimo lentelės pagamintos iš ąžuolo masyvo, o kiekviena detalė sukurta būtent šiai kolekcijai: odinės rankenos su įspaustu „Agotos” logotipu, žalvarinėje plokštelėje išgraviruotas vandens simbolis.

Lentelės išmatavimai: 25x30x2,5cm

Agota Konkursas

BE ŽEMĖS NEBŪTŲ DUONOS

Sodriame it juodžemis riešutmedyje įspaudėme pasaulio kryptis, išartą lauką ir užsėtą žemę vaizduojantį simbolį.

Rankų darbo pjaustymo ir serviravimo lentelės pagamintos iš riešuto masyvo, o kiekviena detalė sukurta būtent šiai kolekcijai: odinės rankenos su įspaustu „Agotos” logotipu, žalvarinėje plokštelėje išgraviruotas žemės simbolis.

Lentelės išmatavimai: 25x40x2,5cm

Agota Konkursas