Akcijos „PIRK URTĖS DUONĄ LAIMĖK DELIMANO CopperLUX PRIZUS kasdien“ terminai ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Akcijos „PIRK URTĖS DUONĄ LAIMĖK DELIMANO CopperLUX PRIZUS kasdien“ organizatorius yra UAB „Vilniaus duona“, įmonės kodas 125374462, buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 7, LT– 12131, Vilnius (toliau tekste – Organizatorius), akcijos partneris yra UAB “Studio Moderna”, įmonės kodas 111794125, buveinės adresas: Žalgirio g. 135, Vilnius (toliau tekste – Akcijos prizo steigėjas),

1.2. Akcija prasideda 2018-11-01 ir baigiasi 2018-12-31.

1.3. Akcijos dalyviais gali būti visi pilnamečiai asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bent vieną (1) produktą iš UAB „Vilniaus duona” URTĖS duonos produktų šeimos Akcijos laikotarpiu ir nemokamai užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje www.vilniausduona.lt/urte, kuriame būsite nukreipiamas į akcijos partnerių puslapį http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija.

1.5. Akcijoje dalyvaujantys URTĖS duonos gaminiai:

PavadinimasEAN kodas
1.       “Urtės” tamsi visagrūdė duona 400g

2.       “Urtės” juoda duona su moliūgų sėklomis 290g

3.       URTĖS viso grūdo duona su saulėgrąžomis 300g

4.       “Urtės” 7 grūdų viso grūdo duona 300g

5.       “Urtės” šviesi visagrūdė duona 400g

6.       “Urtės” 7 grūdų batonas 400g

7.       “Urtės” ruginė sumuštinių duona 470g

8.       “Urtės” sumuštinių duona su grūdaisg 470g

9.       “Urtės” klasikinis batonas 300g

4770163835349

4770163836667

4770163836827

4770163836834

4770163835356

4770163836278

4770163202363

4770163202103

4770163201823

 2. Prizų fondas

2.1. Akcijos dalyviai Akcijos laikotarpiu gali laimėti šiuos dienos, savaitės bei pagrindinius prizus:

Dienos prizas – kiekvieną dieną bus padovanotos 5 (penkios) Stone Legend CopperLUX keptuvės Ø – 24 cm.

– Savaitės prizas – kiekvieną savaitę bus padovanota 10 (dešimt) Stone Legend CopperLUX kvadratinių kepimo formų Ø – 27 x 27 cm.

Pagrindinis Akcijos prizas  – akcijos pabaigoje bus padovanota 30 (trisdešimt) Stone Legend CopperLUX indų komplektų:

  • keptuvė su dangčiu Ø – 28 cm
  • puodas su dangčiu Ø – 24 cm
  • kepimo forma Ø – 40 x 25 cm
  • prikaistuvis Ø – 16 cm

2.2. Bendras Akcijos prizų fondas:

– Dienos prizų fondas per visą Akcijos laikotarpį – 315 (trys šimtai penkiolika) Stone Legend CopperLUX keptuvių Ø – 24 cm;

– Savaitės prizų fondas per visą Akcijos laikotarpį – 90 (devyniasdešimt) Stone Legend CopperLUX kvadratinių kepimo formų Ø – 27 x 27 cm;

– Pagrindinių Akcijos prizų skaičius – 30 (trisdešimt) Stone Legend CopperLUX indų komplektų:

Per visą Akcijos laikotarpį bus padovanoti 435 (keturi šimtai trisdešimt penki) Stone Legend CopperLUX prizai.

 3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje parduotuvėje nuo 2018 11 01 iki 2018 12 31 imtinai privalo įsigyti bent vieną iš 1.5. p. nurodytų Akcijoje dalyvaujančių gaminių, išsaugoti pirkimo kvitą, kaip pirkimo įrodymą, ir nemokamai užsiregistruoti puslapyje www.vilniausduona.lt/urte. Registracijos metu būsite nukreipti į prizų steigėjo puslapį http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija, kuriame reikės užpildyti specialią Akcijos formą.

3.2. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodyti vienas ar daugiau Akcijoje dalyvaujančių URTĖS produktų, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada nuo 2018 11 01 iki 2018 12 31 imtinai. Užregistruotą pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki 2019 01 31.

3.3.  Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka (burtų keliu), internetinės programos pagalba. Vienas Akcijos dalyvis per dieną gali laimėti tik vieną prizą vieną kartą. Dienos prizo (-ų) laimėjimas nepašalina galimybės laimėti savaitės ir/ar Pagrindinį (-ius) Akcijos prizą (-us). Būtina išsaugoti pirkimo kvitą iki 2019 01 31.

3.4. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei asmeniui nepavyksta užsiregistruoti dėl registracijos tvarkos nesilaikymo (įvestas klaidingas el. pašto adresas ar pan.). Užsiregistravus, dalyvio anketa aplikacijoje negali būti koreguojama. Jei dalyvis, registruodamasis ir dalyvaudamas Akcijoje nesilaikė Akcijos taisyklių, prizas jam negali būti dovanojamas.

3.5. Akcijos prizų laimėtojų paskelbimo tvarka:

– Dienos ir savaitės prizų laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės antradienį, interneto puslapyje http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija bei www.vilniausduona.lt/urte. Paskutinės Akcijos savaitės dienos ir savaitės prizų laimėtojai bus paskelbti – 2019 01 07.

– Pagrindinių Akcijos prizų laimėtojai bus paskelbti 2019 01 07, interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/urte.

3.6. Su dienos ir savaitės prizų laimėtojais bus susisiekta per 4 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Dienos ir savaitės prizai laimėtojams išsiunčiami ne vėliau kaip per dvi savaites nuo susisiekimo su klientu. Paskutinės savaitės dienos ir savaitės prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2019 02 01.

3.7. Jeigu dėl Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti per 4 darbo dienas dienos ir savaitės laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus.

3.8. Paskutinės akcijos savaitės dienos, savaitės bei pagrindinio prizo laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus, jeigu dėl akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2019 01 10.

4. Prizų atsiėmimas

4.1.  Prizo laimėtojas informuojamas telefonu, nurodytu registruojantis.

4.2. Visi Akcijos prizai laimėtojams bus nemokamai išsiųsti registruotu paštu arba pristatyti per pašto kurjerį pagal registracijos metu nurodytus ir telefonu suderintus kontaktinius duomenis.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje:

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu.

5.2. Akcijos dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu.

5.3. Akcijos dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu Akcijoje.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Skundas dėl šios Akcijos turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Organizatoriaus adresu: Perkūnkiemio g. 7, LT – 12131, Vilnius iki 2017 12 08 (data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius kartu su Prizų steigėju peržiūri pretenziją ir per 30 dienų Užsakovas pateikia savo atsakymą.

7. Asmens duomenys

7.1. Registruodamiesi Akcijoje, asmenys turi pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtų dalyvauti Akcijoje ir gauti Akcijos prizus. Registruojantis nepateikus jūsų prašomų duomenų, negalėsite gauti Akcijos prizų. Registracijos metu pateiktų asmens duomenų valdytojas registruojantis Akcijos prizo steigėjo internetiniame puslapyje yra UAB „Studio moderna“, įmonės kodas: 111794125, PVM kodas: LT117941219, el. pastas: dap.lt@studio-moderna.com, telefonas: +370 2646662, adresas: Žalgirio g. 135, Vilnius LT-08217

7.2. Akcijoje dalyvaujančių asmenų asmens duomenys tvarkomi tokių asmenų sutikimu ir siekiant įgyvendinti susitarimą – laimėjus prizą įteiksime prizą ir, savo pasirinkimu, pagarsinime laimėjimo faktą. Registruodamiesi Akcijoje asmenys sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

7.3. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, asmuo leidžia Akcijos Organizatoriui ir Akcijos prizo steigėjui naudoti jo pateiktus asmens duomenis Akcijos tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju Akcijos prizo laimėtojo vardas, pavardė bei miestas  būtų paskelbti interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/urte,  http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija ir itose žiniasklaidos priemonėse. Daugiau apie Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymą galite rasti UAB „Vilniaus duona“ Privatumo politikoje http://vilniausduona.lt/slapuku-politika/ bei UAB „Studio moderna“ Privatumo politikoje http://www.delimano.lt/privatumo-politika/

 

7.4. Kokius Jūsų duomenis renkame:

7.4.1. Jums registruojantis ir dalyvaujant Akcijoje mūsų ar Akcijos prizo steigėjo internetiniame tinklapyje, iš Jūsų bus gaunami šie Jūsų Asmens duomenys:

  • Vardas, pavardė;
  • Telefono numeris;
  • Elektroninio pašto adresas;

7.5. Kokiais tikslais naudojami Jūsų asmens duomenis ir kiek jie saugomi:

7.5.1. Jūsų registracijos Akcijoje metu ir/ar dalyvaujant Akcijoje gauti Jūsų asmens duomenys bus naudojami šiais tikslais: tikslu su Jumis susisiekti, pavyzdžiui informuojant apie Akcijos rezultatus, apie su Akcijos paslaugomis susijusius pasikeitimus, suderinti prizų įteikimo ir pristatymo sąlygas ar pan.

7.5.2. Jūsų asmens duomenys, pateikti ne tiesioginės rinkodaros tikslais, bus saugomi ne ilgiau nei bus tinkamai įvykdytos šiose taisyklėse nustatytos prizų įteikimo sąlygos. Jūsų asmens duomenys pateikti tiesioginės rinkodaros tikslais, saugomi Akcijos prizo steigėjo Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

7.6. Jūsų teisės

7.6.1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą Akcijos prizų steigėjo elektroniniu paštu CD.lt@studio-moderna.com , Akcijos prizų steigėjo buveinės adresu, atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, teisę prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti jūsų duomenis kitam asmeniui).

7.6.2. Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7.7. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

7.7.1. Prizų pristatymo ir Akcijos laimėtojų paskelbimo tikslais Akcijos laimėtojų asmens duomenys, kuriuos gavo Akcijos prizų steigėjas, bus perduoti šiose taisyklėse nurodytam Organizatoriui ir Akcijos prizų steigėjui prizų pristatymo paslaugas teikiantiems Akcijos prizų steigėjo partneriams. Jei Akcijos dalyviai sutiko, kad Akcijos prizo steigėjas tvarkytų jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, tokių Akcijos dalyvių vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas gali būti perduodami atitinkamas elektroninių ryšių ir telekomunikacines paslaugas teikiantiems Akcijos prizų steigėjo partneriams (pvz. siųsti SMS žinutes, elektroninius laiškus, reklaminius pranešimus pvz. Viber pagalba). Akcijos prizo steigėjas tvarkys jam perduotus ar jo surinktus Akcijos dalyvių asmens duomenis taip, kaip aprašyta Akcijos prizo steigėjo Privatumo politikoje.

8. Kitos sąlygos

8.1. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.

8.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

8.3. Akcijoje negali dalyvauti akcijos prizų steigėjo bei Akcijos Organizatoriaus darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūros darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti Akcijos prizų steigėjo ar Organizatoriaus rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.

8.4. Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis į Akcijos prizų steigėją el.p. CCD.lt@studio-moderna.com, arba akcijos organizatorių vilniausduona@vilniausduona.lt

8.5. Organizatorius kartu su Akcijos prizų steigėju pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles.

Laimėtojai

Žaidimo laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės antradienį. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2019 02 01.

Žaidimo laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės antradienį. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2019 02 01.

 

I savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božena Kanapickiene128/27
jonas Šnioka130/1005
Vaida Vaišnorienė598152
Rasa Grigalienė316/953
Ramūnas Vaitkevičius111/26387 #0002
Jolanta Kasciukevičienė125/382030
Oksana Nanevičienė42315
Donatas Navickas51/620
Kristina Navickiene81298#
Dalius Marčiulynas189/620
Aurelijus Baltrušaitis189/971
Rasa Venclovė158/636
Monika120/751
Kazimir Jakubcevic154/278591
vitalija ivanauskiene24357
Diana Bieliauskienė38/326339
Natalija Mukbil199/458
Renata Petraitytė185/1089
Remigija Rimkienė88/422
Marija Ugolnikova387/348184
Loreta Eičienė332/43878
Ernest gripinskij501/703911
Alma Apanaviciene134/203590 #0005
Vilma Sapiegienė74609
Kęstutis Bakonis118/31353
INGA GRIŠKIENĖ533/483428#0006
Daina Zaldokiene106/209473#0005
Sigita Momkutė51/275451
Petras Stočkus#00466248
Vaidotas Subačius#00304489
Daiva Vitkienė518/346722
Renata Kisielienė580344
Sigita Momkutė108/737
Žineta J.398/606
Živilė Mikalauskaitė221/346564
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

 

 

 

 

 

 

Gintare Kulbokaite261/1254
Dalius Venskūnas528/249725#0004
Danutė Černiauskienė342/1043
VILIUS C.571828
Giedrius Vaickelionis95/904
Daiva Mažeikienė07940
Marius Baltrušaitis203/1064
Jelena Kaleničenko13/248172 #0004
Rimantas Grigaravičius225/185144 #0004
Rimas Paznėkas243/459

II savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
Bronius Dovidaitis77/734
AIRIDAS CIBULSKAS69/195017
Aiste Abromaityte59797
Giedrima Baciene374/961  #00411878
Vaidile Gudeliene479/947
Lina Balsevičienė322208
Karolina Sereikaitė272/1039
Svetlana127/997
Nerijus Nuobara13543
Valerij Blanka90710
Jūratė Kupčiūnaitė172065
Agnė Malakauskienė131/1099
JANINA KUDŽMIENĖ445/28795
Rasa Smolskutė80/701
Daiva Kaminskienė76/681
Agnė Ibianskienė336/784
Aldona Samoškienė132/174637
Alvydas Jurgutis475/1168
Rimantas Petkus48096
Artur Javelski34496
Vilma Mockaitienė44/549
Dalia Sabaliauskaitė320/671
Renata Zeifertaitė64/191
Kristina Čepkauskienė75/996
Vitalija Ramonaitė194/237921
Michailas Loninas93/885
Arunas Miseliunas20504 #
Aušrinė Mikalajūnienė217/571 #00273183
Jolita Minkštimaitė164/771
Olivija Pupšytė217/1065
Janina Panavienė355/1173
Asta Malaškevičiūtė69/629
Rasa Ginaitiene406/429290
Rasa Petroniene103/986
Sigutė Beleckienė185/1062
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:
Albinas Kamandulis14/887958
Ilona Jurgelevič221/1019
Rasa Mokšeckienė607241
Nijolė Bikelienė729714
Antanas Taparauskas464/164992
Regina Rinkevičienė13/956
Gabrielė Birbilaitė67646
Diana Sulinske239/820
Asta Paškauskienė153/627
Egidijus Eisimantas367/178154

III savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
AudronėVenskuvienė3/152168
AldonaSamoškienė308/1041
RitaPalekienė143/13
AkvilėMisiūnaitė82/1491821
PetrasKugauda85222
GretaStonkuviene194/53829
DariusMarkevičius186/127
VidaIrzikeviciene146/677095
AušraLukštaitė-Lapinskienė239/192839
ViktorijaBalanienė313192
AušraMardosienėLG00405816
DaivaKaminskienė113/686
LaurynasSinkus583/814
RimaDovidaitiene63/773
PALMYRAKačerauskienė96/1105
AlbertJakubcevic145/1178798
ŽanaDaukševič31/258428
ReginaPaškevičienė369/122263
ZitaJakaitė156/1067
RENALDABADAUKIENE62129
AlionaBalnė26/555
ZinaidaRatiuk173/476366
ErikasKoris17565
SigutėBeleckienė359/952
MariusZeimys185/582
RimaIgnatavičienė56212
DaliaSabaliauskaitė125/198955
mildakezutiene85218
AngelėGerdvilienė34/826662
RasaŠatienė45/57
DonatasVenclovas10202
JelenaKaleniženko151/551754
VirginijaTamelaitiene86045
LaimaBartkuvienė70/525921#0002
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:
NerijusJocys74167
AngelėKalvelienė9/238740
AISTERADVILAVICIUTE162/952
AlbinasKamandulis61597
KotrynaBudreikiene348/1085
LaimisVasiliauskas#00092211
ValePupiniene28/579 #00269701
ValerijBlanka583/489993
DaliaDainienė141/113233
SvetlanaGasiuniene304/809334 #0004

IV savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
JolantaPuzeliene427823
MariusJakonis210/721
MariusLukauskas253020
IrmaValantinienė130/813
ReginaKaralienė14754
RamunasCernius48/328861
SigitasSimkus380/830
DaivaKaminskienė58/693
EdvardasIgnatavicius143/899
ValdaMartinaitienė262/465404
RutaBulkaite236/1183
VIDARAMANAUSKIENE730/2205260
MariusZeimys207/588
AivarasAvilis68/327229
VytautasBagdonas52/1024
IrmaValantinienė264/717184
RASAKOKOTKINA202/116039
TerezaMoroz360/597
LoretaBaltrusaitienė111/134826
IrinaSidorenko204/1098
EgidijusSamukas316/748949
ViktorijaKontrimienė411346
DaivaBaliukevičienė300/220387
DonatasBaranauskas744/1134
NerijusNuobara293/910
DaivaVenckiene59/528913
OksanaKlopova0434/0003/013
AntanasGulbinas43447
ViktorasKosa537/1090
RASAKOKOTKINA288/115220
TeresaPolinskaja319501
VirginijaJasinskienė463/822
IndreJokubaviciene174/774
GrazvydasDuda67/820
JurgitaAnakurdovienė145/362659
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:
EugenijusBorisovas
SigitaZubrickienė
GintautasButkys
IrmaValantinienė
RimaMatazinskiene
GodaEisimantienė
JONASLUKOSEVICIUS
RimaJokimienė
LinaVinikienė
VidaStambrauskienė

V savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
AldonaSamoškienė109/498446
RimaDovidaitiene195/790
VitaStankevičienė219/153509
DaivaStukiene#00260330
LaimaBraukiene95/363906
ViktorijaBalanienė31809
AlvidasLipnickas172/876968
VioletaMilinaviciene245/936
VirginijaSamalionytė78/1163
DanasBičkauskas1
NijolėAukalnienė219/387
JovitaKokleviciene9/535805
LarisaIvanovskaja472/373276
LaimaMazilevskienė94/67360 #0003
RomutėGirskienė58/1456
SilvijaPeštenienė33/457133
RasaMurauskienė261/1115
NeringaŠimienė11912
VirginijaJankauskienė131/21
SigitasKlovas64/991
StanislavaLinkevičienė141/323
RitaStepanoniene35713
AidasGrigalauskas241/1101
DanutėStančikienė156/701
DaivaKorsakienė453431
RimaPetraitienė1
AistėČesonienė112/650
OdetaGudėnienė145/1127
RasaPiečienė63721
JurgitaBizaitė338/1183
LoretaMatulaitienė36178
RITABANIENE215
EgidijusEisimantas232/396618
SvetlanaSugurova88/463813
violetabliudzukiene5224
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:
IevaValentėlytė50165
DanguolėLatvėnienė70/1052
MarijaDudinska120/394620
RimasMatusevičius80/458925
EditaValatkienė66/1131
RenaldaBadaukiene127/623707
IrinaSidorenko247/1060
OnaVainilaitienė659907
ZinaidaStaškuvienė155/414436
EvaCinge99/331063

VI savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
AlinaFedorenko138/1264
VioletaBliudzukiene10/1140
JulijaAuškalnytė341/1015
OnaAndžiuvienė102/339844
DanguolėIlgevičienė1
EglėBrusokienė723358
AisteVasiliauskiene26/770
IRENAKONTROMAVICIENE312430
EvelinaKucinske30/205578
GintarėBendoravičienė454928
MARINAMISKUNEC1
AgnėJasiulionytė#00132274
AngelėGerdvilienė346/1104871
DanguolėIlgevičienė1
InesaCERBIENE1
RasaVenclovė43/644
JovitaJaneikiene367/684
LinaBaciene52/588782
RaimondasRuzginas634639
VidmantasLinkevičius168/823
NoraPaulauskienėLG00401397 02
ReginaPaškauskienė224/185993
DanguolėPliaskienė38/56
ModestaTamašauskaitė1050-0090-4070-0195
NerijusNuobara63/991
DianaMištautienė90/1120
DonataSabaliauskaitė179/1060
DainiusSarapinas1
DianaRatiuk139/1119
ValeJonciene21/759
DariusGaidelis1
RolandasBudrikas1
ArunasMiseliunas572/775934
GintarasRimkevičius351/979
RytisUždavinysK40001254795
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:
LinaBaciene106/593
AurimasMostys270/749
RenatasMikelinskas72559
ErikaAzatova951184
ALGISBernatavicius400145
GediminasȌeginskas122/783
SigitaZubrickienė6541
RasaAugulytė245/936
VaidaPetraitytė1
AnaNovikova1

VII savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

VIII savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO: