Akcijos „PIRK URTĖS DUONĄ LAIMĖK DELIMANO CopperLUX PRIZUS kasdien“ terminai ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Akcijos „PIRK URTĖS DUONĄ LAIMĖK DELIMANO CopperLUX PRIZUS kasdien“ organizatorius yra UAB „Vilniaus duona“, įmonės kodas 125374462, buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 7, LT– 12131, Vilnius (toliau tekste – Organizatorius), akcijos partneris yra UAB “Studio Moderna”, įmonės kodas 111794125, buveinės adresas: Žalgirio g. 135, Vilnius (toliau tekste – Akcijos prizo steigėjas),

1.2. Akcija prasideda 2018-11-01 ir baigiasi 2018-12-31.

1.3. Akcijos dalyviais gali būti visi pilnamečiai asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bent vieną (1) produktą iš UAB „Vilniaus duona” URTĖS duonos produktų šeimos Akcijos laikotarpiu ir nemokamai užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje www.vilniausduona.lt/urte, kuriame būsite nukreipiamas į akcijos partnerių puslapį http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija.

1.5. Akcijoje dalyvaujantys URTĖS duonos gaminiai:

PavadinimasEAN kodas
1.       “Urtės” tamsi visagrūdė duona 400g

2.       “Urtės” juoda duona su moliūgų sėklomis 290g

3.       URTĖS viso grūdo duona su saulėgrąžomis 300g

4.       “Urtės” 7 grūdų viso grūdo duona 300g

5.       “Urtės” šviesi visagrūdė duona 400g

6.       “Urtės” 7 grūdų batonas 400g

7.       “Urtės” ruginė sumuštinių duona 470g

8.       “Urtės” sumuštinių duona su grūdaisg 470g

9.       “Urtės” klasikinis batonas 300g

4770163835349

4770163836667

4770163836827

4770163836834

4770163835356

4770163836278

4770163202363

4770163202103

4770163201823

 2. Prizų fondas

2.1. Akcijos dalyviai Akcijos laikotarpiu gali laimėti šiuos dienos, savaitės bei pagrindinius prizus:

Dienos prizas – kiekvieną dieną bus padovanotos 5 (penkios) Stone Legend CopperLUX keptuvės Ø – 24 cm.

– Savaitės prizas – kiekvieną savaitę bus padovanota 10 (dešimt) Stone Legend CopperLUX kvadratinių kepimo formų Ø – 27 x 27 cm.

Pagrindinis Akcijos prizas  – akcijos pabaigoje bus padovanota 30 (trisdešimt) Stone Legend CopperLUX indų komplektų:

  • keptuvė su dangčiu Ø – 28 cm
  • puodas su dangčiu Ø – 24 cm
  • kepimo forma Ø – 40 x 25 cm
  • prikaistuvis Ø – 20 cm

2.2. Bendras Akcijos prizų fondas:

– Dienos prizų fondas per visą Akcijos laikotarpį – 315 (trys šimtai penkiolika) Stone Legend CopperLUX keptuvių Ø – 24 cm;

– Savaitės prizų fondas per visą Akcijos laikotarpį – 90 (devyniasdešimt) Stone Legend CopperLUX kvadratinių kepimo formų Ø – 27 x 27 cm;

– Pagrindinių Akcijos prizų skaičius – 30 (trisdešimt) Stone Legend CopperLUX indų komplektų:

Per visą Akcijos laikotarpį bus padovanoti 435 (keturi šimtai trisdešimt penki) Stone Legend CopperLUX prizai.

 3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje parduotuvėje nuo 2018 11 01 iki 2018 12 31 imtinai privalo įsigyti bent vieną iš 1.5. p. nurodytų Akcijoje dalyvaujančių gaminių, išsaugoti pirkimo kvitą, kaip pirkimo įrodymą, ir nemokamai užsiregistruoti puslapyje www.vilniausduona.lt/urte. Registracijos metu būsite nukreipti į prizų steigėjo puslapį http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija, kuriame reikės užpildyti specialią Akcijos formą.

3.2. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodyti vienas ar daugiau Akcijoje dalyvaujančių URTĖS produktų, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada nuo 2018 11 01 iki 2018 12 31 imtinai. Užregistruotą pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki 2019 01 31.

3.3.  Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka (burtų keliu), internetinės programos pagalba. Vienas Akcijos dalyvis per dieną gali laimėti tik vieną prizą vieną kartą. Dienos prizo (-ų) laimėjimas nepašalina galimybės laimėti savaitės ir/ar Pagrindinį (-ius) Akcijos prizą (-us). Būtina išsaugoti pirkimo kvitą iki 2019 01 31.

3.4. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei asmeniui nepavyksta užsiregistruoti dėl registracijos tvarkos nesilaikymo (įvestas klaidingas el. pašto adresas ar pan.). Užsiregistravus, dalyvio anketa aplikacijoje negali būti koreguojama. Jei dalyvis, registruodamasis ir dalyvaudamas Akcijoje nesilaikė Akcijos taisyklių, prizas jam negali būti dovanojamas.

3.5. Akcijos prizų laimėtojų paskelbimo tvarka:

– Dienos ir savaitės prizų laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės antradienį, interneto puslapyje http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija bei www.vilniausduona.lt/urte. Paskutinės Akcijos savaitės dienos ir savaitės prizų laimėtojai bus paskelbti – 2019 01 07.

– Pagrindinių Akcijos prizų laimėtojai bus paskelbti 2019 01 07, interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/urte.

3.6. Su dienos ir savaitės prizų laimėtojais bus susisiekta per 4 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Dienos ir savaitės prizai laimėtojams išsiunčiami ne vėliau kaip per dvi savaites nuo susisiekimo su klientu. Paskutinės savaitės dienos ir savaitės prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2019 02 01.

3.7. Jeigu dėl Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti per 4 darbo dienas dienos ir savaitės laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus.

3.8. Paskutinės akcijos savaitės dienos, savaitės bei pagrindinio prizo laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus, jeigu dėl akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2019 01 10.

4. Prizų atsiėmimas

4.1.  Prizo laimėtojas informuojamas telefonu, nurodytu registruojantis.

4.2. Visi Akcijos prizai laimėtojams bus nemokamai išsiųsti registruotu paštu arba pristatyti per pašto kurjerį pagal registracijos metu nurodytus ir telefonu suderintus kontaktinius duomenis.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje:

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu.

5.2. Akcijos dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu.

5.3. Akcijos dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu Akcijoje.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Skundas dėl šios Akcijos turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Organizatoriaus adresu: Perkūnkiemio g. 7, LT – 12131, Vilnius iki 2017 12 08 (data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius kartu su Prizų steigėju peržiūri pretenziją ir per 30 dienų Užsakovas pateikia savo atsakymą.

7. Asmens duomenys

7.1. Registruodamiesi Akcijoje, asmenys turi pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtų dalyvauti Akcijoje ir gauti Akcijos prizus. Registruojantis nepateikus jūsų prašomų duomenų, negalėsite gauti Akcijos prizų. Registracijos metu pateiktų asmens duomenų valdytojas registruojantis Akcijos prizo steigėjo internetiniame puslapyje yra UAB „Studio moderna“, įmonės kodas: 111794125, PVM kodas: LT117941219, el. pastas: dap.lt@studio-moderna.com, telefonas: +370 2646662, adresas: Žalgirio g. 135, Vilnius LT-08217

7.2. Akcijoje dalyvaujančių asmenų asmens duomenys tvarkomi tokių asmenų sutikimu ir siekiant įgyvendinti susitarimą – laimėjus prizą įteiksime prizą ir, savo pasirinkimu, pagarsinime laimėjimo faktą. Registruodamiesi Akcijoje asmenys sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

7.3. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, asmuo leidžia Akcijos Organizatoriui ir Akcijos prizo steigėjui naudoti jo pateiktus asmens duomenis Akcijos tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju Akcijos prizo laimėtojo vardas, pavardė bei miestas  būtų paskelbti interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/urte,  http://delimano.lt/urtes-duonos-ir-delimano-akcija ir itose žiniasklaidos priemonėse. Daugiau apie Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymą galite rasti UAB „Vilniaus duona“ Privatumo politikoje http://vilniausduona.lt/slapuku-politika/ bei UAB „Studio moderna“ Privatumo politikoje http://www.delimano.lt/privatumo-politika/

 

7.4. Kokius Jūsų duomenis renkame:

7.4.1. Jums registruojantis ir dalyvaujant Akcijoje mūsų ar Akcijos prizo steigėjo internetiniame tinklapyje, iš Jūsų bus gaunami šie Jūsų Asmens duomenys:

  • Vardas, pavardė;
  • Telefono numeris;
  • Elektroninio pašto adresas;

7.5. Kokiais tikslais naudojami Jūsų asmens duomenis ir kiek jie saugomi:

7.5.1. Jūsų registracijos Akcijoje metu ir/ar dalyvaujant Akcijoje gauti Jūsų asmens duomenys bus naudojami šiais tikslais: tikslu su Jumis susisiekti, pavyzdžiui informuojant apie Akcijos rezultatus, apie su Akcijos paslaugomis susijusius pasikeitimus, suderinti prizų įteikimo ir pristatymo sąlygas ar pan.

7.5.2. Jūsų asmens duomenys, pateikti ne tiesioginės rinkodaros tikslais, bus saugomi ne ilgiau nei bus tinkamai įvykdytos šiose taisyklėse nustatytos prizų įteikimo sąlygos. Jūsų asmens duomenys pateikti tiesioginės rinkodaros tikslais, saugomi Akcijos prizo steigėjo Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

7.6. Jūsų teisės

7.6.1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą Akcijos prizų steigėjo elektroniniu paštu CD.lt@studio-moderna.com , Akcijos prizų steigėjo buveinės adresu, atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, teisę prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti jūsų duomenis kitam asmeniui).

7.6.2. Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7.7. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

7.7.1. Prizų pristatymo ir Akcijos laimėtojų paskelbimo tikslais Akcijos laimėtojų asmens duomenys, kuriuos gavo Akcijos prizų steigėjas, bus perduoti šiose taisyklėse nurodytam Organizatoriui ir Akcijos prizų steigėjui prizų pristatymo paslaugas teikiantiems Akcijos prizų steigėjo partneriams. Jei Akcijos dalyviai sutiko, kad Akcijos prizo steigėjas tvarkytų jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, tokių Akcijos dalyvių vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas gali būti perduodami atitinkamas elektroninių ryšių ir telekomunikacines paslaugas teikiantiems Akcijos prizų steigėjo partneriams (pvz. siųsti SMS žinutes, elektroninius laiškus, reklaminius pranešimus pvz. Viber pagalba). Akcijos prizo steigėjas tvarkys jam perduotus ar jo surinktus Akcijos dalyvių asmens duomenis taip, kaip aprašyta Akcijos prizo steigėjo Privatumo politikoje.

8. Kitos sąlygos

8.1. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.

8.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

8.3. Akcijoje negali dalyvauti akcijos prizų steigėjo bei Akcijos Organizatoriaus darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūros darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti Akcijos prizų steigėjo ar Organizatoriaus rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.

8.4. Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis į Akcijos prizų steigėją el.p. CCD.lt@studio-moderna.com, arba akcijos organizatorių vilniausduona@vilniausduona.lt

8.5. Organizatorius kartu su Akcijos prizų steigėju pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles.

Laimėtojai

Žaidimo laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės antradienį. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2019 02 01.

Žaidimo laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės antradienį. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2019 02 01.

 

I savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božena Kanapickiene128/27
jonas Šnioka130/1005
Vaida Vaišnorienė598152
Rasa Grigalienė316/953
Ramūnas Vaitkevičius111/26387 #0002
Jolanta Kasciukevičienė125/382030
Oksana Nanevičienė42315
Donatas Navickas51/620
Kristina Navickiene81298#
Genovaitė Rinkevičienė557/474597 0004
Aurelijus Baltrušaitis189/971
Rasa Venclovė158/636
Monika120/751
Kazimir Jakubcevic154/278591
vitalija ivanauskiene24357
Diana Bieliauskienė38/326339
Natalija Mukbil199/458
Renata Petraitytė185/1089
Remigija Rimkienė88/422
Marija Ugolnikova387/348184
Marius  Zeimys265/1055
Ernest gripinskij501/703911
Alma Apanaviciene134/203590 #0005
Vilma Sapiegienė74609
Kęstutis Bakonis118/31353
INGA GRIŠKIENĖ533/483428#0006
Daina Zaldokiene106/209473#0005
Sigita Momkutė51/275451
Petras Stočkus#00466248
Vaidotas Subačius#00304489
Daiva Vitkienė518/346722
Renata Kisielienė580344
Sigita Momkutė108/737
Žineta J.398/606
Živilė Mikalauskaitė221/346564
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

 

 

 

 

 

 

Gintare Kulbokaite261/1254
Dalius Venskūnas528/249725#0004
Danutė Černiauskienė342/1043
VILIUS C.571828
Giedrius Vaickelionis95/904
Irena Barzinskiene5/1111 #00605553
Marius Baltrušaitis203/1064
Jelena Kaleničenko13/248172 #0004
Rimantas Grigaravičius225/185144 #0004
Rimas Paznėkas243/459

II savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

III savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

IV savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:
GRAND PRIZĄ LAIMĖJO:

V savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

VI savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

VII savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO:

VIII savaitės laimėtojai

DIENOS PRIZĄ LAIMĖJO:
SAVAITĖS PRIZĄ LAIMĖJO: